PERSONEL TAŞIMACILIĞI

20. yüzyılda artan sanayi ve endüstri ihtiyacının paralelinde bilgi teknolojilerinin gelişmesi şirketlerin ve firmaların çalışan ihtiyaçlarını artırmıştır. Taşımacılık vasıtalarının çeşitlenmesi ve modernleşmesiyle personel taşımacılık fikri şirketler için daha ideal bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü bu sayede şirketler farklı yerlerdeki çalışanlarını metropol trafiği ve diğer olumsuzluklardan kurtararak onlara daha uygun çalışma zamanı ve ortamı hazırlamışlar ve bu da çalışanların verimlerini artırmıştır.

Personel Taşımacılığı ile şirketler, kurumlar, firmalar ve fabrikalar şu avantajlardan faydalanırlar:

* Personelin yorucu bir şekilde işe gelmesi engellenmiş olur.

* Personelin işe geç kalması, trafik ve benzeri problemlerden geliş zamanlarının değişkenliği azalır.

* Personelin birbirini tanıması ve kaynaşmasına sebep olur.

* Personel için servis içi rahat ortamda zamanlarının iyi değerlendirilmesi için bir fırsat olur.